תחומי מומחיות

נסיון מקצועי

שירלי הצטרפה למשרד ב-2020. תחום התמחותה העיקרי הוא דיני עבודה, והיא מייצגת חברות ישראליות וזרות, וגופים נוספים כולל ממשלות זרות, במגוון עניינים הקשורים לתעסוקה. שירלי מספקת ייעוץ שוטף וחוות דעת משפטיות בנושאים שונים הקשורים לתעסוקה, כגון הליכי גיוס, הליכי פיטורים, ציות לחוקי עבודה, הכנת הסכמי עבודה, הסכמי פרילנס, הסכמי פיטורין והסכמי פשרה.

בנוסף, שירלי מייצגת לקוחות בפני בתי הדין לעבודה האזוריים והארציים במגוון תיקים, כולל תביעות אפליה, תביעות שכר ותביעות פיטורין בלתי חוקיים.

שירלי מייצגת מעסיקים בפני גופים שונים בהליכים מנהליים ואחרים, כולל הוועדה לשוויון הזדמנויות בעבודה ומחלקת האכיפה והרגולציה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

לפני הצטרפותה למשרד, החלה שירלי את דרכה המשפטית בשנת 2007 כמתמחה במשרד א.ש שמרון, י.מלכו, פרסקי ושות', ולאחר מכן מונתה לשותפה בשנת 2018. כתוצאה מכך, שירלי מחזיקה ב-14 שנות ניסיון בייעוץ וייצוג של לקוחות במגוון תחומים אזרחיים ומסחריים, ובפרט בתביעות מסחריות מורכבות ובהכנת הסכמים מסחריים.

השכלה
2011 אוניברסיטת תל אביב | cum laude) LLM)
2006 אוניברסיטת תל אביב | LLB
הסמכה
2007 ישראל
Shirly Mahlab Hefetz

שירלי מחלב-חפץ

שותפה
מגדלי עזריאלי, מנחם בגין 132, תל אביב
Shirly Mahlab Hefetz