עדכון בדבר העלאת שכר המינימום

2 אפריל, 2023


לקוחות וידידים נכבדים,

ברצוננו לעדכנם כי החל מיום 1.4.2023 עודכן שכר המינימום למשרה מלאה ויעמוד על סך של 5,571.75 ₪ ברוטו.
 
בהתאמה, שכר המינימום השעתי יעמוד מיום 1.4.2023 על סך של 30.61 ₪ ברוטו.
 
תשומת ליבכם כי ככל שמבנה השכר בארגונכם הוא של "דירוג-דרגה" ולעובדים ישנה שורת "השלמת שכר מינימום" בתלוש השכר, היא גדולה יותר מהעלייה המדוברת ויש לקבל ייעוץ נפרד בנושא.

כפועל יוצא מעדכונו של שכר המינימום יש לבצע את הפעולות המפורטות להלן:

  • יש לוודא כי שכרם של כל העובדים החודשיים המועסקים במשרה מלאה אינו נופל מסך של 5,571.75 ₪ ברוטו ותעריף השכר השעתי של העובדים השעתיים אינו נופל מסך של 30.61 ₪ ברוטו.
  • יש לעדכן בתלושי השכר את תעריפי שכר המינימום החודשי והשעתי לתעריפים המעודכנים כמפורט לעיל.
  • יש לעדכן את מודעת שכר המינימום התלויה על גבי לוחות המודעות במקומות העבודה כך שתשקף את התעריפים המעודכנים.
  • ככל שהנכם צד להסכמי שמירה, ניקיון או הסעדה יש לוודא ששכרם של עובדי קבלני השירות עומד אף הוא בתעריפי שכר המינימום החדשים וביחס להוראות אותם ההסכמים בדבר עדכונו. 

לפרטים נוספים או התייעצות, נשמח לעמוד לרשותכם.

רוצים לדעת עוד?
צרו קשר

שירי מנשה

ראש מחלקת שיווק ופיתוח עסקי

מתן בר-ניר

יועץ תקשורת, OH! PR