תחומי מומחיות

נסיון מקצועי

תחום התמחותו העיקרי של עֹמר הוא דיני עבודה. עֹמר מעניק ללקוחות המשרד, עליהם נמנים תאגידים מסקטורים מגוונים ואנשים פרטיים, מגוון רחב של שירותים בתחום זה, החל בליווי שוטף בכלל ההיבטים הרלוונטיים ליחסי עבודה, ובהם מענה בסוגיות שונות הנוגעות לתנאי עבודה וזכויות עובדים, ניסוח הסכמי העסקה, ליווי בהליכי שימוע, הוצאת היתרים, ייעוץ בסוגיות בתחום משפט העבודה הקיבוצי ועוד. כמו כן, עֹמר עוסק בליטיגציה בתחום משפט העבודה הקיבוצי והפרטי, ובעל ניסיון בניהול תיקים רבים בבית הדין הארצי ובבתי הדין האזוריים לעבודה. בנוסף, לעמר ניסיון בייצוג מעסיקים וועדי עובדים בהליכי משא ומתן לחתימת הסכמים קיבוציים.

ייעוץ משפטי שוטף: עֹמר מעניק ייעוץ בסוגיות הנוגעות לגיוס עובדים, הסכמי העסקה, תנאי העסקה, הליכי סיום העסקה, וכן נושאים הנוגעים להטרדה מינית, שוויון הזדמנויות במקום העבודה ועוד.

ליטיגציה: עֹמר מייצג את לקוחות המשרד בבית הדין הארצי ובבתי הדין האזוריים לעבודה בסכסוכים מורכבים שונים לרבות תביעות אזרחיות, תובענות ייצוגיות והליכים קיבוציים.

ייצוג בהליכי משא ומתן קיבוציים: עֹמר בעל ניסיון מגוון בייצוג מעסיקים וועדי עובדים בהליכי משא ומתן לחתימת הסכמים קיבוציים בסקטורים שונים.

 

השכלה
2014 האוניברסיטה העברית | LLB
הסמכה
2015 ישראל
Omer Lavy

עמר לביא

עו"ד
Omer Lavy