נסיון מקצועי

עמוס מתמחה בייצוג גופים ציבוריים ופרטיים במכרזים מורכבים במגוון תחומים, תוך התמקדות בתחומי התשתיות, התחבורה, הבינוי והטכנולוגיה. במסגרת עבודתו עמוס מלווה באופן צמוד את ועדות המכרזים של הגופים הציבוריים הגדולים ביותר בישראל ובהן ועדות המכרזים של הגופים הבאים: משרד האוצר, משרד התחבורה, משרד ראש הממשלה, המשרד לביטחון לאומי, ענבל חברה לביטוח (בתחום המכרזים והפרויקטים), נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ, דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ, נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, כביש חוצה ישראל בע"מ, יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ, ועוד.

בין הפעולות העיקריות הנכללות במתן השירותים המשפטיים האמורים, בהן עמוס צבר ניסיון עשיר, נכללות הפעולות הללו: ייעוץ בקבלת ההחלטה על יציאה למכרז, לרבות דיון בסוגיית הפטור ממכרז,  גיבוש מסמכי המכרז (כולל הסכם ההתקשרות) והכנתו לקראת פרסום, ייעוץ לעורך המכרז במהלך כל שלבי ניהולו, לרבות הכנה ופרסום של הודעות הבהרה למציעים ומתן מענה לשאלות הבהרה, ולבסוף ליווי בדיקת ההצעות המוגשות על ידי המציעים עד לשלב ההכרזה על הזוכה.

בנוסף, עמוס מתמחה בליטיגציה, על כל גווניה והיבטיה, בדגש על ליטיגציה מינהלית בתחום דיני מכרזים. במסגרת זו, לעמוס ניסיון רב בייצוג של גופים ציבוריים ופרטיים בעתירות מינהליות העוסקות בדיני מכרזים. בתוך כך, עמוס היה שותף למספר עתירות בהן ניתנו פסקי דין שהפכו להלכות בתחום זה. כמו כן, במסגרת עבודתו המקצועית עמוס מייצג מגוון גופים בתיקי ליטיגציה אזרחית ומסחרית הכוללים סכסוכים חוזיים ומחלוקות כספיות מורכבות.

כמו כן, מאז שנת 2017 מעניק עמוס ייעוץ משפטי פרו-בונו לעמותת היא"ס ישראל. במסגרת פעילותו המשפטית האמורה עמוס מייצג מבקשי מקלט ומלווה אותם בהליכי הגשת בקשותיהם לקבלת מעמד של פליטים בישראל, תוך ייצוגם, לפי הנדרש, במסגרת ערערים והליכים משפטיים נוספים העוסקים בבקשותיהם.

בנוסף, מאז שנת 2020 עמוס מסייע לעו"ד דורון תמיר בהעברת קורס "דיני מכרזים – הלכה למעשה" בבית הספר למשפטים במכללת ספיר.

עמוס סיים לימודי תואר ראשון במשפטים במסלול האקדמי המכללה למנהל בשנת 2011 ולימודי תואר שני באוניברסיטת תל-אביב בשנת 2014.

עמוס הוסמך כעו"ד בישראל בשנת 2012.

עמוס הצטרף למשרד כעו"ד ב-2016 והוא שותף משנת 2022.

דירוגים

Infrastructure

Legal500

Particularly outstanding is Amos Oseasohn, who has supported our company for many years. He is a dedicated team player, deeply familiar with all aspects of our company, he assists in solving problems, is always available, service-oriented, polite, streamlines work methods and is involved and creative

השכלה
2014 אוניברסיטת תל אביב | LLM
2011 המכללה למנהל | LLB
הסמכה
2012 ישראל
Amos Oseasohn

עמוס אוסיזון

שותף
מגדלי עזריאלי, מנחם בגין 132, תל אביב
Amos Oseasohn