תחומי מומחיות

נסיון מקצועי

התמחותה העיקרית של יהל היא בתחום הנדל"ן ובמימון נדל"ן. יהל מספקת ללקוחות המשרד, עליהם נמנים בנקים, גופי אשראי חוץ בנקאיים גדולים, לצד חברות נדל"ן מובילות בישראל, מגוון רחב של שירותים בתחומים אלה, החל בביצוע בדיקות נאותות לעסקאות נדל"ן שונות, לעסקאות מימון שונות (כגון מימון ליזמים שונים ואף לקבוצות רכישה), בחינת השעבודים והבטחונות, ייצוג בעסקאות אלה עד לחתימת מסמכי העסקה, טיפול וייצוג לאחר חתימת העסקאות עד להשלמתן ועוד. כמו כן, יהל עוסקת בליווי חברות נדל"ן בהקמת פרויקטים שונים כגון נכסים מניבים, התחדשות עירונית (תמ"א ופינוי בינוי), מכירות דירות, משרדים ושטחי מסחר, ייצוג אותן חברות בהסכמי מימון מול בנקים/גופים מממנים שונים, ייצוג יזמים בפיתוח ומכירה של קרקעות חקלאיות במטרה להשביחן וכו'.

במסגרת התמחותה בתחום מימון נדל"ן, יהל הייתה שותפה להקמת מערך משכנתאות של חברת אשראי חוץ בנקאי מהמובילות במשק, ייצגה בנקים מהגדולים בישראל בעסקאות למימון פרויקטים גדולים של פינוי בינוי, מימון פרויקטים של תמ"א, מימון עסקאות רכישה שונות, מימון לקבוצות רכישה, ייצגה חברות שנטלו אשראי

במסגרת עסקאות סינדיקציה, ייצגה מממנים שונים בהסכמים בין בנקאיים ועוד.

ליהל התמחות ייחודית בתחום קבוצות רכישה. במסגרת ניסיונה בתחום זה ייצגה חברי קבוצות רכישה שונים, מארגנים של קבוצות רכישה, מנהלי פרויקט של קבוצות רכישה, ליוותה קבוצות רכישה ממועד רכישת הקרקע על ידי חברי הקבוצה ועד לסיום בנית הפרויקט (כולל ניסוח הסכמי שיתוף, ייצוג בהתקשרות עם קבלנים, יועצים שונים, גופים מממנים, רשויות מקומיות וכו').

יהל עובדת בשיתוף פעולה עם מחלקות נוספות במשרד, ומייעצת להן בהיבטים של מימון, שעבודים ובטוחות.

יהל החלה את דרכה כעורכת דין במשרד ברקמן וקסלר בלום ושות', והצטרפה למשרד כעו"ד בשנת 2018. היא שותפה במשרד מינואר 2023.

יהל סיימה את לימודי המשפטים באוניברסיטת חיפה בשנת 2011 והוסמכה כעו"ד בישראל בשנת 2012.

במסגרת התמחותה בתחום מימון נדל"ן, יהל הייתה שותפה להקמת מערך משכנתאות של חברת אשראי חוץ בנקאי מהמובילות במשק, ייצגה בנקים מהגדולים בישראל בעסקאות למימון פרויקטים גדולים של פינוי בינוי, מימון פרויקטים של תמ"א, מימון עסקאות רכישה שונות, מימון לקבוצות רכישה, ייצגה חברות שנטלו אשראי במסגרת עסקאות סינדיקציה, ייצגה מממנים שונים בהסכמים בין בנקאיים ועוד.

ליהל התמחות ייחודית בתחום קבוצות רכישה. במסגרת ניסיונה בתחום זה ייצגה חברי קבוצות רכישה שונים, מארגנים של קבוצות רכישה, מנהלי פרויקט של קבוצות רכישה, ליוותה קבוצות רכישה ממועד רכישת הקרקע על ידי חברי הקבוצה ועד לסיום בנית הפרויקט (כולל ניסוח הסכמי שיתוף, ייצוג בהתקשרות עם קבלנים, יועצים שונים, גופים מממנים, רשויות מקומיות וכו').

יהל עובדת בשיתוף פעולה עם מחלקות נוספות במשרד, ומייעצת להן בהיבטים של מימון, שעבודים ובטוחות.

יהל החלה את דרכה כעורכת דין במשרד ברקמן וקסלר בלום ושות', והצטרפה למשרד כעו"ד בשנת 2018. היא שותפה במשרד מינואר 2023.

יהל סיימה את לימודי המשפטים באוניברסיטת חיפה בשנת 2011 והוסמכה כעו"ד בישראל בשנת 2012.

ייצוגים נבחרים

  • ייצוג חברת נדל"ן בנטילת אשראי בעסקת סינדיקציה מהראשונות בישראל.
  • ייצוג בנק מהגדולים בישראל במימון שני פרויקטים גדולים של פינוי בינוי בנתניה.
  • ליווי חברת אשראי חוץ בנקאי בהקמת מערך משכנתאות.
  • ליווי בנק מהגדולים בישראל במימון קבוצת רכישה להקמת מרלו"ג בקרית גת.
  • ליווי קבוצת רכישה בהקמת מגדל יוקרה בתל אביב.
השכלה
2011 אוניברסיטת חיפה | LLB
הסמכה
2012 ישראל
Yahal Baumel

יהל באומל

שותפה
מגדלי עזריאלי, מנחם בגין 132, תל אביב
Yahal Baumel