השכלה
2024 האוניברסיטה העברית בירושלים | .LL.B

דרור בורנשטיין

מתמחה
9458131 הלל 31, ירושלים