נסיון מקצועי

דורון תמיר מתמחה מזה כעשרים ושש שנים בייצוג גופים ציבוריים ופרטיים בפרויקטי תשתית ומכרזים בינלאומיים, במגוון תחומים כגון תשתיות, תחבורה (רכבת קלה, מטרונית חיפה, אוטובוסים, לרבות אוטובוסים היברידיים), פרויקטי תשתית וטכנולוגיה וכן מטפל בפרויקטים בתחום הגז הטבעי, האנרגיה, איכות הסביבה טיהור שפכים ומים.

דורון מלווה באופן צמוד מכרזים ממשלתיים/ ציבוריים מורכבים רבים בעלי פרופיל גבוה ומייצג, יחד עם צוותו, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים נוספים ובין היתר את: משרד האוצר, משרד התחבורה, משרד האנרגיה המים והתשתיות הלאומיות, משרד ראש הממשלה, המשרד לאזרחים ותיקים, המשרד לבטחון פנים, ענבל חברה לביטוח (בתחום המכרזים והפרויקטים), חברת נת"ע, החברה הממשלתית דירה להשכיר, חברת יפה נוף בנושאי הסעת המונים (פרויקט המטרונית), צוות תכנית אב לתחבורה בירושלים (פרויקט הרכבת הקלה בירושלים – הקו הנוכחי והקווים הבאים), רשות החשמל, רשות המים ועוד.

דורון צבר ניסיון רב בליווי משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות וגופים סטטוטוריים וציבוריים אחרים במשך שנים רבות בתחומים המפורטים לעיל, ורכש מומחיות רבה

בהובלה וקידום פרויקטים, בליווי הליכי מכרז משלבי התגבשותם המוקדמים (לרבות ייעוץ בשלב גיבוש חלופות), ניסוח מסמכים בהליכי מכרז וליווי הליכי מכרז, הכנת חקיקה המלווה את המכרזים, ליטיגציה, וליווי המגזר הציבורי ולקוחות פרטיים גם בשלבי היישום והביצוע של הפרויקטים.

נסיונו של דורון כולל הכנת מאות מכרזים וליווי פרויקטים במשרדי ממשלה/גופים ציבוריים כמו גם עבודה עם גופים ציבוריים כגון: רשות החשמל, רשות המים, רשות השידור וחברות ממשלתיות שונות.

דורון ליווה גופים ציבוריים ואחרים משלבי הקמתם, ובכלל זה את החברה הממשלתית דירה להשכיר, את חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בכל המכרזים שביצעה בחמש שנות קיומה הראשונות (מדובר בלמעלה מעשרים מכרזים גדולים ומורכבים מבחינה טכנולוגית, רובם הגדול בשפה האנגלית), ומלווה כיום פרויקטים ומכרזים ממשלתיים מהשורה הראשונה בישראל ובין היתר ליווי מכרזי ענק לייצור חשמל באמצעות השמש באזור אשלים בנגב ודימונה, פרויקט ה- J-NET (הקו הקיים והקווים הבאים בירושלים) ובתל אביב, כמו גם עבודה עם החברה הממשלתית חוצה ישראל במכרזי DB, דירה להשכיר ועוד.

לדורון גם ניסיון רב בפרויקטים המקדמים את הדור הבא של תחבורה ציבורית "ירוקה" בישראל וכאמור מעורב במכרזים המקודמים על ידי משרד האוצר, משרד האנרגיה ומשרד התחבורה.

ייצוגים נבחרים

 • ייצוג משרד האוצר, משרד התחבורה ועיריית ירושלים במסגרת ועדת מכרזים בינמשרדית לתכנון, מימון, הקמה והפעלה של הקו הירוק של הרכבת הקלה בירושלים, מגה פרויקט המכונה ה-J-NET וכיום מלווה את וועדת המכרזים במכרז לקו הכחול שיתווסף לרשת זו.
 • ייצוג משרד האוצר, משרד התשתיות והרשות לשירותים ציבוריים (משק החשמל) במכרזים להפעלת שלוש תחנות כוח סולאריות בנגב בשיטת BOT – פרוייקטים ראשוניים וחדשניים בהיקף של מעל שני מיליארד דולר, ליווי מכרז בדימונה להקמת שדות סולאריים.
 • ייצוג משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה, במכרז פומבי לבניית והפעלת הארכיון הלאומי בעיר ערד, מכרז בשיטת BOT.
 • ייצוג משרד התחבורה במכרזים רבים עבור הפרטת קווי התחבורה הציבורית ופרויקטים חדשניים בתחום התחבורה, המקדמים הפחתה של זיהום אוויר, צריכה של מקורות אנרגיה הידידותיים לסביבה, ושיטות תחבורה על בסיס צריכת חשמל וגז.
 • טיפול במכרז טכנולוגי מורכב שפרסם המשרד לבטחון פנים בקשר עם פרויקט שירותי הקמה, תפעול ותחזוקה של מערך אלקטרוני לאכיפת עבירות תנועה על ידי משטרת ישראל (מכרז "א/3"), לרבות ליווי של המשרד ומשטרת ישראל במסגרת הפרויקט.
 • ייצוג רשות השידור במכרז להקמת גנזך/ארכיון דיגיטאלי ובהליכים נוספים (בקשות לקבלת מידע ועוד).
 • ייצוג הוועדה הבין משרדית של משרדי הממשלה – משרד החינוך משרד האוצר ומכרז השלטון המקומי בפרויקט להקמת 1,000 כיתות לימוד בשיטת PFI.
 • יועץ משפטי לוועדה הבין משרדית של משרדי הממשלה – משרד התשתיות הלאומיות, משרד האוצר ונציבות המים בפרויקט להתפלת מים במישור ירוחם ובמישור רותם, אשר במסגרתה נדונו סוגיות ייחודיות בתחומי חלוקת סיכונים בין המגזר הציבורי לפרטי.
 • דורון מייצג לקוחות בתחום של טיהור מים, לרבות הפעלת מתקני טיהור שפכים, וטיפול בבארות בתחום משק המים.
 • לדורון ניסיון רב בייצוג לקוחות וליווי הליכי מכרז בתחום משק המים (לרבות פרויקטים ארוכי טווח המחייבים השגת מימון בנקאי), ובהם למעלה מעשרים מכרזים להקמת מכוני טיהור ברחבי הארץ – בין היתר בחדרה, בנהריה, בעין בוקק, אשדוד ועוד.
 • דורון מייעץ לגופים הפועלים בתחום התשתיות והמים לרבות מים מושבים, טיהור שפכים, טיפול וטיהור מי באר, במכרזים שונים שהוציאו רשויות מקומיות ובין היתר – ראשון לציון, רחובות, פרדס חנה וייצג לקוח/ות במספר התקשרויות עם גופים ציבוריים לטיפול מתקדם בטיהור שפכים.
 • דורון ייצג לקוחות מול משרד הבטחון, מול משרד הפנים ומול גופים ממשלתיים נוספים בנושא מכרזים להקמת מתקנים ותשתיות בבסיסי צה"ל.
 • דורון ליווה הקמת תאגיד המים והביוב של עיריית ראש העין ("עין אפק") וטיפל בסוגיות רבות נוספות אל מול תאגידי מים וביוב.
 • ליווי צמוד של יוזמות חקיקה בתחום התחבורה הציבורית בכלל ובנושאי הרכבת הקלה בפרט, ובין היתר בניסוח תיקונים לפקודת מסילות הברזל על מנת להסדיר את ההפרטה המתרחשת בתחום זה, וכן בניסוח טיוטות תקנות בתחומים הנוגעים לרכבות קלות, תיקונים לפקודת התעבורה בכל הנוגע לרשויות מקומיות וזכותן לקבוע כללים בנוגע לחניה ועבודה צמודה מול יועצים משפטיים במשרד האוצר ובמשרד התחבורה.
 • כמו כן, במסגרת הטיפול במכרזים לייצור חשמל באמצעות השמש (אשר פורטו לעיל) היה צורך בביצוע תיקונים ועדכונים לאמות מידה שהוציאה הרשות לשירותים ציבוריים חשמל וכן לבצע תיקונים ועדכונים לתקנות וגם בכך היתה לדורון וצוותו מעורבות רבה.

הרצאות ופרסומים:

 • מרצה בפורומים שונים ביניהם: לשכת עורכי הדין (בתחום הפרויקטים והמכרזים), קורסים בדיני מכרזים לגורמים ממשלתיים, קורסים למנהלים בכירים בתחום המשפט ומעביר הרצאות והשתלמויות בתחום דיני המכרזים ללקוחות ציבוריים ולגופים פרטיים בהם יש מחלקות משפטיות העוסקות במכרזים.
 • מלמד דיני מכרזים לתואר ראשון במשפטים בבית הספר למשפטים במכללת ספיר.
 • מאמר "עיון חוזר בשאלת חובת פסילתה של ערבות מטיבה במכרז" – פורסם בכתב העת תאגידים ט' (6/מאי 6106).
 • דורון חיבר יחד עם עו"ד נוסף את הספר המקצועי "דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט" (עד כה יצאו שלוש מהדורות), וכן כתב מאמרים בתחום דיני מכרזים ואנרגיה מתחדשת.
 • דורון כתב יחד עם עו"ד אורנה ששון את הפרק העוסק בדיני בוררות שפורסם בספר המשפט ההשוואתי "The Comparative Legal Guide to International Arbitration 2005".

דורון פרסם מספר רב של מאמרים בתחום המכרזים ואיכות הסביבה:

עיון חוזר בשאלת חובת פסילתה של ערבות מטיבה במכרז – פורסם בכתב העת תאגידים ט' (6/במאי) 6106.

מלחמה על כל מכרז – פורסם בבטאון הלשכה.

ערבות במכרזים: פתרון חדש – פורסם בבטאון מטעם לשכת עו"ד.

הצורך בהגבלת חופש הפעולה של ועדת המכרזים – פורסם בבטאון מטעם לשכת עו"ד.

אל תהיו קטנוניים – כתבה שפורסמה בגלובס בנושא מכרזים.

פרקים בדיני איכות הסביבה בישראל – הפרק פורסם במדריך הבינלאומי –

The International Comparative Legal Guide to Environment and Climate Change 2012.

המזהם משלם – פורסם בבטאון הלשכה.

דרושים: תיאום בין משרדי ממשלה ודיני איכות הסביבה למניעת נזקים – פורסם בבטאון הלשכה.

אחריות היצרן ממשיכה להתרחב והפעם ציוד אלקטרוני – פורסם בבטאון הלשכה.

מניעת זיהום קרקעות, זכויות הקניין וחובות  גילוי – פורסם בבטאון הלשכה.

ממטרד למשאב – המזהם ישלם והפעם לא רק האזרח הקטן – פורסם בבטאון הלשכה.

אנרגיה מתחדשת: הזדמנות ל"דף חדש" בתחום המכרזים – פורסם בבטאון הלשכה.

קרקעות מזוהמות ומדיניות המשרד להגנת הסביבה – פורסם בבטאון הלשכה.

לינק לפרסומים:  http://www.arnon.co.il/he/content/%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%A8

דורון עורך דין וחבר לשכת עורכי הדין משנת 1992, עובד במשרד יגאל ארנון (כיום ארנון, תדמור-לוי) מהתמחותו (שנת 1991) ושותף במשרד החל משנת 1997. מחלקת מכרזים, תשתיות ואנרגיה.

פרסומיו של דורון אוזכרו רבות בפסיקה ובספרות האקדמית ולדוגמא:

עת"מ 33274-12-16 מנדלסון – ש. בר בע"מ נ' תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 15.1.17)

ע"א 1794/09 אלומיניום החזקות (א.ה.) בע"מ נ' דוד אפל 20 (פורסם בנבו, 04.07.2010).

ת"א 171046/06 אוטו אור בע"מ נ' בן ישעיהו 14 (פורסם בנבו, 29.07.2012).

תא"מ 23603/08 עדרבי נ' מנצור 10 (פורסם בנבו, 22.11.2012).

עת"מ 7127-06-13 סקורפיו 88 שירותי משרד בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי 6 (פורסם בנבו, 12.06.2013).

ע"א (י-ם) משה נ' שמעון 4 (פורסם בנבו, 21.01.2015).

עומר דקל "לא חייבים לפסול הצעה פגומה – הצעה להסדר חלופי באשר לדינן של הצעות פגומות במכרז" משפטים מ"ה 157,  157 (תשע"ה).

יגאל מרזל "פגם בערבות להצעה במכרז ושאלת המידתיות בדיני המכרזים" משפטים מ"ה 203, 214-215, 221, 230, 233-234, 237 (תשע"ה).

 

דירוגים

Global 2024: Projects & Energy
Project development
Infrastructure, Energy
Recommended 2024: Government - Government Contracts Global Leader 2023: Infrastructure, Energy Leading Practitioner 2023: Government
Global 2023: Projects & Energy
Leading Individual: Infrastructure, Energy
Practice areas: Project development Industry sectors: Energy Transport Utilities

LEGAL500

Doron Tamir leads one of the strongest teams in the Energy practice in Israel, acting for the public sector. The team is leading the biggest and most important projects in this field of expertise

Doron Tamir stands out in the BOT energy markets as a leader of the projects the team is working on

He is a true professional, very knowledgeable and knows how to provide the best service

השכלה
1991 האוניברסיטה העברית בירושלים | LLB
הסמכה
1992 ישראל
מינויים נוספים
חבר הועד המחוזי של מחוז ירושלים בלשכת עורכי הדין
מכהן כיו"ר ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין במחוז ירושלים
חבר בהנהלת עמותת "בזכות" (עמותה למען אנשים עם מוגבלויות)
חבר בוועדת ארגון וכספים של עמותת "בזכות"
דירקטור בחברת המרכז הישראלי לניהול בע"מ
מרצה בקורס למנהלים בכירים בתחום המשפט
מרצה בתחום המרכזים
Doron Tamir

דורון תמיר

שותף
9458131 הלל 31, ירושלים
Doron Tamir