השכלה
2023 אוניברסיטת תל אביב | .LL.M
2022 המכללה למינהל
Gitit Yehuda Levenbrown

גיתית יהודה-לבנבראון

מתמחה
מגדלי עזריאלי, מנחם בגין 132, תל אביב
Gitit Yehuda Levenbrown