תחומי מומחיות

אלי שפירא

מתמחה
מגדלי עזריאלי, מנחם בגין 132, תל אביב