נסיון מקצועי

אורן רוט מתמחה בייצוג גופים ציבוריים ופרטיים בפרויקטים של תשתית ובליטיגציה הכרוכה בהם, בין השאר בתחום התחבורה, תשתיות, בינוי, טכנולוגיה ועוד. עו"ד רוט משלב בין טיפול בייצוג ובייעוץ שוטף לקוחות ציבוריים ופרטיים בתחומים אלו, ובין ליטיגציה מינהלית ואזרחית, ובייצוג בבתי משפט ובבוררויות בכלל. אורן צבר ניסיון נרחב, במשך 20 השנים האחרונות, במהלך עבודתו ממשרד עורכי דין יגאל ארנון ושות' )מאז תחילת התמחותו במרץ ,2003 הסמכתו כעו"ד ביוני 2004 ועד היום(, בתחומי הליטיגציה והמכרזים, תשתיות, התחבורה, לרבות התדיינויות משפטיות, ניסוח וליווי מכרזים וחוזים, ליווי גופים ציבוריים ופרטיים בפרויקטים הקשורים בתחומים אלו.

אורן הוא בעל היכרות מעמיקה עם המגזר הציבורי בישראל, ובעל ניסיון מוכח במהלך 20 השנים האחרונות, בעבודה עם משרדי ממשלה וגופים שונים הנמנים על המגזר הציבורי, ובעבודה עם גופים פרטיים, כמפורט בקורות החיים של אורן, בטפסים הרלוונטיים לתיאור ניסיונו וכלהלן:
אורן צבר, ניסיון רב בליווי גופים ממשלתיים וציבוריים אחרים במהלך 20 השנים האחרונות, לרבות החברות הממשלתיו נת"ע, נת"י חוצה ישראל, משרדי ממשלה שונים, לרבות משרד האוצר, משרד התחבורה, המשרד לביטחון הפנים, וגופים נוספים במגזר הציבורי.
אורן הוא בעל ניסיון נרחב בדיני מכרזים ובליטיגציית מכרזים, הן מהצד של ליווי מזמינים ציבוריים לאורך הליכי המכרז והן בליווי גופים פרטיים המשתתפים במכרזים, וייצוגם בהתדיינויות משפטיות במכרזים בהם התמודדו.
אורן גם ליווה וטיפל בממשקים מול גופים נוספים במגזר הציבורי, לרבות משטרת ישראל חברת מוריה, רגולטורים במשרדי ממשלה אחרים ועוד.
בנוסף לאמור, ליווה ומלווה אורן גופים שונים במגזר הציבורי, לרבות חברת נת"ע בהתקשרויות שונות לרבות בקשר עם הפעלת ותחזוקת הקו האדום במטרופולין תל אביב, חברת נת"י בפרויקטי תשתית שונים, חברת חוצה ישראל במסגרת פרויקט רכבת קלה חיפה – נצרת, חברת יפה נוף בפרויקטי תשתית שונים, משרד התחבורה, במכרזים לקווי לתחבורה ציבורית באוטובוסים ובטיפול בענייני תשתית ורישוי שונים, המשרד לביטחון הפנים בפרויקט אכיפה אלקטרונית אוטומטית, חברת דואר ישראל, המשרד לאזרחים ותיקים במכרזים שונים, חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ועוד.

ייצוגים נבחרים

 • אורן מייצג לקוחות פרטיים וציבוריים של משרדנו בעתירות בענייני מכרזים.
 • אורן מלווה פרויקטים של תשתית רבים ומגוונים ומייצג במסגרתם את המזמינים הציבוריים החל משלב כתיבת המכרז כולל שלב ליווי ההתקשרות, ביניהם נת"ע, נת"י, חב' יפה נוף וחוצה ישראל.
 • אורן משמש כיועץ משפטי של חברת נת"ע במספר פרויקטים, לרבות מכרז לבחירת קבלון ההפעלה והתחזוקה לקו האדום (כיום בשלב ליווי ההתקשרות), במכרז בינלאומי לבחירת קבלן ההפעלה של הקווים הסגול והיורק (מכרז פורסם ולפני קבלת הצעות), ליווי הנושאים התפעוליים במכרז להקמת ותחזוקת הקווים הירוק והסגול, ומספר התקשרויות נוספות בתחום התכנון, האבטחה וההנדסה האזרחית.
 • אורן ייצג את המדינה בבוררות המתנהלת כנגד זכיין הרכבת הקלה בירושלים, ומרכז את מירב הטיפול הנעשה על ידי משרד יגאל ארנון ושות' בבוררות ענק זו, אשר כוללת במסגרתה עשרות תביעות שהגישו הצדדים, מאות כתבי בי דין, דיונים רבים ועוד. אורן גם חבר בצוות המשפטי המלווה את המגזר הציבורי בפרויקט הרכבת הקלה בירושלים (הקו האדום), על היבטיו הרבים של הפרויקט. כן מעורב אורן בפרויקט הקו הירוק בירושלים.
 • אורן שימש יועץ משפטי למשרד התחבורה (וכיום יועץ משפטי לחברת יפה נוף) בפרויקט להקמת והפעלת מערכת הסעת המונים בחיפה ("המטרונית), שכולל לראשונה בישראל שימוש באוטובוסים היברידיים לתחבורה ציבורית. במסגרת זו מסייע אורן בהיערכות להליכים משפטיים הצפויים בקשר עם הפרויקט. כמו כן אורן אחראי לליווי יפה נוף במספר פרויקטים נוספים.
 • אורן שימש כיועץ משפטי למשרד התחבורה במספר מכרזים להפרטת קווי תחבורה ציבורית, לרבות בעבודה השוטפת מול מפעילי השירות.
 • אורן שימש כיועץ משפטי למשרד התחבורה בהליך מיון מוקדם כחלק משלב ב' של רפורמת התחרות בתחבורה ציבורית באוטובוסים, במסגרתו החלו להתפרסם מכרזי RFP בהיקפים של מאות כלי רכב כל אחד.
  אורן מטפל בעבור דואר ישראל במכרזים טכנולוגיים שונים בעלי היבטים של תכנה וחומרה, רכש ותפעול, בהיקפים של עשרות ומאות מיליוני .₪
 • אורן טיפל במכרז של צוות תכנית אב לתחבורה בירושלים לאספקת ותחזוקת מערכת מטרופולינית לניהול תחבורה ציבורית הכוללת תשתית המורכבת ממספר מערכות מרכזיות ויחידות קצה ע"ג אוטובוסים של המפעילים.
 • אורן הוביל וריכז את הטיפול במכרז בשיטת PFI/BOTעבור משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה להקמת מתקן גניזה לאומי בנגב.
 • אורן טיפל במכרז טכנולוגי מורכב שפרסם המשרד לבטחון הפנים בקשר עם פרויקט שירותי הקמה, תפעול ותחזוקה של מערך אלקטרוני לאכיפת עבירות תנועה על ידי משטרת ישראל ("מכרז א3/") ,לרבות ליווי שוטף של המשרד ומשטרת ישראל במסגרת הפרויקט.
 • אורן מטפל במכרז שפרסם המשרד לאזרחים ותיקים להקמת מועדון צרכנות לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים.
 • אורן טיפל במספר מכרזים עבור המשרד לשירותי דת, לרבות מכרז לבחירת חשבים מלווים למועצות דתיות.

דירוגים

Project Development
LEGAL500-recommended-lawyer-2023 (3)
השכלה
2003 האוניברסיטה העברית בירושלים | LLB
הסמכה
2004 ישראל

אורן רוט

שותף
9458131 הלל 31, ירושלים