רשויות מקומיות ומיסוי מוניציפלי

אודות

מחלקת רשויות מקומיות ומיסוי מוניציפלי במשרד ארנון, תדמור-לוי היא מהמובילות, הוותיקות והמנוסות בישראל, עם ניסיון יוצא דופן בממשקי העבודה שבין הרשויות המקומיות והשלטון המרכזי – הממשלה.

אנו מכירים היטב את המערכת החוקית והיחסים שבין הרשויות המקומיות והשלטון המרכזי, וכך יכולים לקדם תהליכים ופעולות משפטיות ויוזמות משפטיות. למחלקה ניסיון ייחודי בנושאי תכנון ובנייה עירוניים, מיסוי עירוני והיטלים.

אנו מלווים גופים ממשלתיים, עיריות, מועצות מקומיות וחברות פרטיות בכל הנושאים הכרוכים בעבודה עם השלטון המקומי, כולל קידום פרויקטים תשתיות לאומיים, פרויקטים עירוניים, ליווי מערכות בחירות לרשויות המקומיות ועוד. לקוחותינו נהנים מהיכרותנו העמוקה ורבת השנים עם הגורמים ברשויות ומהבנתנו הייחודית בפתרון בעיות הנובעות ממורכבותם המיוחדת של הביורוקרטיה והדרישות הכרוכות בעבודה עם שלטון מקומי וגופים ציבוריים.

אנו מכירים את החקיקה המקומית בעשרות רשויות ומועצות מקומיות שונות, ורכשנו עם השנים מומחיות ייחודית בסוגיות נישה רבות. במשרד מתנהלות מחלקות ליטיגציה, מכרזים, מיסוי נדל״ן, ותכנון ובניה מקצועיות, מהמובילות בישראל, והן מספקות מעטפת משלימה לכל הצרכים המשפטיים שלקוח עם צרכים שונים בתחום הרשויות המקומיות עשוי להיזקק להם.

מיסוי מוניציפלי

בנוסף על האמור לעיל, לצוות מומחיות רבה בנושאי מיסוי מוניציפלי לרבות: תשלומי ארנונה, חיסכון בתשלום ארנונה, גיבוש צווי ארנונה, ייצוג רשויות ונישומים בהליכים משפטיים ומנהליים, היטלי פיתוח בגין תשתיות כבישים ומדרכות, היטל תיעול, היטל שצ"פ, אגרות מים וביוב, אגרות וחיובים שונים של רשויות מקומיות כגון אגרת שילוט, אגרת פינוי פסולת, הוצאות המותרות בגבייה לפי חוקי עזר ייחודיים, אגרות בנייה. בנוסף, יש למשרד מומחיות מיוחדת גם בתחום היטלי השבחה לוועדה המקומית.

במסגרת סיועה לרשויות מקומיות, עוסקת המחלקה גם בניסוח חוקי עזר עירוניים להטלת תשלומי חובה ובייעוץ בענייני דיני מימון תשתיות לרשות המים – הרגולטור הארצי המאסדר את משק המים והביוב.

לצוות ניסיון רב שנים ומקיף בייעוץ בנוגע למגוון תשלומי החובה העירוניים, כולל ייצוג רשויות מקומיות ונישומים שונים במגוון תיקים, ותיקים בהיקפים כספיים עצומים.

כמו כן, לצוות התמחות ייחודית בייצוג בערכאות מנהליות ושיפוטיות בכל הדרגות הרלוונטיות, והכל – משני צדי המתרס (רשויות ונישומים): הגשת עררי ארנונה לוועדות הערר, ניהול הליכים משפטיים מנהליים בבתי המשפט המחוזיים, בתביעות השבה כספיות (בימ"ש שלום, ובימ"ש מחוזי), בעתירות מנהליות ובתביעות ייצוגיות בבתי המשפט המחוזיים, בערעורים ובקשות רשות ערעור לבית המשפט העליון, בערעורי השבחה בוועדות הערר לפיצויים והשבחה ובהליכי ערעור על החלטותיהן, וכיו"ב. הצוות מנוסה גם בליווי רגולטורים ארציים.

דירוגים