ביטוח ונזיקין

אודות

פרקטיקת ביטוח ונזיקין בארנון, תדמור-לוי היא מהמובילות בישראל.

ביטוח

תחום הביטוח הוא תחום דינמי ורב־תחומי, החולש על ענפים רבים (ביטוחי חיים, ביטוחי רכוש  ביטוחי חבויות וביטוחי בריאות). כמו כן, תחום הביטוח כולל עיסוק אינטנסיבי בשוק ההון, וזאת לאור היותן של חברות הביטוח גופים פיננסיים לחיסכון ארוך טווח, המשווקים ללקוחותיהם מוצרי חיסכון והשקעה שונים דוגמת קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה.

כפועל יוצא מכך שוק הביטוח רווי בחקיקה ותקינה למוצרים המגוונים והשונים שחברות הביטוח משווקות, לצד היותו שוק המבוקר באינטנסיביות בידי הרגולטור – רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, באמצעות רגולציה ענפה הכוללת חוקים, תקנות, חוזרים הכרעות והנחיות.

למשרד ארנון, תדמור-לוי מומחיות ייחודית בתחום הביטוח על ענפיו השונים, לרבות בקיאות משפטית רבה ביחס לכל ענפי הביטוח, והוא מלווה משפטית את חברות הביטוח הגדולות והמובילות בישראל ומעניק טיפול משפטי מקיף, לרבות:

 • ייצוג חברות הביטוח בהליכי ליטיגציה, תוך הדגשת הליכים ייצוגיים, בכל ענפי הביטוח;
 • ייצוג בהליכים שונים מול רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון – רגולציה, שימועים, עיצומים כספיים, קנסות מנהליים, תלונות ציבור ועוד;
 • ייצוג שוטף של חברות הביטוח בטיפול בתלונות לקוחות ובתלונות ציבור;
 • סיוע ביישום ובהפנמה של חוזרי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הן לחברות ביטוח והן לסוכנים וסוכנויות ביטוח;
 • סיוע ועזרה בניסוח הסכמי ביטוח, כולל בניסוח פוליסות ביטוח בראי התפתחות הפסיקה והנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון;
 • ניהול בוררויות בינלאומיות בתחום הביטוח;
 • ניהול תביעות סביבתיות רחבות היקף;
 • ייעוץ משפטי שוטף לחברות ביטוח זרות הפועלות בארץ;
 • ייצוג חברות ביטוח זרות בפני הערכאות הישראליות.

המשרד גם מעניק שירותים משפטיים בתחום הביטוח לתאגידים, בין היתר:

 • ייעוץ משפטי שוטף בתחום הביטוח לתאגידים.
 • ליטיגציה בתחום הנזיקין והביטוח, לרבות בהליכים משפטיים בעלי השלכות רוחב.
 • מינוי כמגשרים ובוררים בתביעות ביטוח ונזיקין משמעותיות.
 • ייעוץ בתחום הביטוח בהקשר של מיזוגים ורכישות.
 • מתן שירותי ליווי (מוניטורינג) למבטחים ומבטחי משנה בהליכים משפטיים בתחום הביטוח.

בנוסף, אנו מייצגים לקוחות שונים דוגמת חברות אקטואריה, הנעזרות בשירותינו כדי לקבל חוות דעת משפטיות ולניסוח חוזים וכן ניסיון בליווי משפטי של סוכנויות ביטוח – החל בשלב הרישוי וכלה בקבלת רישיון וסיוע משפטי שוטף.

נזיקין

משרד ארנון, תדמור-לוי מייצג מגוון רחב של לקוחות בתחום הנזיקין, ביניהם גופים מסחריים וכלכליים מהגדולים במשק הישראלי, תאגידים, חברות ביטוח מובילות בארץ ובחו"ל ויחידים.

קיים במשרד ניסיון רב בייצוג חברות ביטוח ישראליות וזרות, הן כתובעות והן כנתבעות, בתביעות משפטיות המתנהלות בבתי משפט ובבוררויות, בין היתר:

 • נזקי רכוש – בכל מגוון התרחישים, בדגש על נזקים טכניים ונזקי שריפות והצפות;
 • נזקי גוף – בכל מתארי התאונות, בדגש על תאונות עבודה, חשמול, מחלות מקצוע ותאונות דרכים;
 • רשלנות רפואית – ייצוג מוסדות רפואיים ותובעים בתביעות משמעותיות.
 • רשלנות מקצועית – ייצוג דירקטורים ונושאי משרה, עורכי דין ובעלי מקצועות חופשיים אחרים;
 • תביעות סביבתיות – ייצוג מפעלים בתביעות המוגשות נגדם בגין תחלואה נטענת עקב זיהום סביבתי;
 • תביעות שיבוב – ייצוג מבטחים בתביעות שיבוב;
 • מתן שרותי מוניטורינג למבטחים מהארץ ובחו"ל;
 • מינוי כמגשרים ובוררים בין צדדים.

כמו כן, במשרד קיימת מומחיות ייחודית בתחום הנזקים הנגרמים כתוצאה מחשמל, לרבות נזקי רכוש וגוף משמעותיים ותביעות למתן כיסוי ביטוחי בגינם.

בנוסף, המשרד צבר ניסיון רב בטיפול בתביעות שעניינן בנזקים הנגרמים כתוצאה משריפות ומהצפות, וכן תביעות המוגשות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

הניסיון הרב בתחום הנזיקין מתבטא בייצוג תאגידים גדולים בתביעות סביבתיות רחבות היקף העומדות בלבם של דיונים ציבוריים כדוגמת תביעות הקישון, רמת חובב ואסון השריפה ביערות הכרמל.

השירותים שהמשרד מציע כוללים בין היתר:

 • ליטיגציה בתחום הנזיקין והביטוח;
 • ניהול בוררויות בינ"ל בתחום הביטוח;
 • ניהול תביעות סביבתיות רחבות היקף;
 • ייעוץ משפטי שוטף בתחום הביטוח לתאגידים;
 • ייעוץ משפטי שוטף לחברות ביטוח זרות הפועלות בארץ;
 • ייצוג חברות ביטוח זרות בפני הערכאות הישראליות.

דירוגים