החלת צו איסור הלבנת הון על נותני שירות בנכס פיננסי ומטבעות וירטואליים

10 פברואר, 2021


ביום 2 בפברואר 2021 אישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת תיקון לצו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018,[1] אשר ייכנס לתוקפו בעוד כשמונה חודשים.

מטרת התיקון היא להסדיר את החובות אשר יחולו במישור איסור הלבנת הון ומימון טרור, על פעילותם של נותני שירות בנכס פיננסי, כגון מפעילי ארנקים דיגיטליים, מנהלי חשבונות תשלום, נותני שירותי מטבע – "צ'יינג'ים", ופלטפורמות למסחר במטבעות וירטואליים.

הצו חל מזה כשנתיים על פעילותם של נותני שירותי אשראי חוץ-בנקאיים (המפוקחים על-ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון). הוא נועד להתמודד עם החשש להלבנת הון של גופים אלה, באמצעות חיובם לזהות ולאמת את פרטי לקוחותיהם ולדווח, בהתקיים תנאים הקבועים בו, על פעילותם מול לקוחותיהם. 

במסגרת התיקון לצו יוסדר גם הפיקוח על מתן שירותים ביחס ל"מטבע וירטואלי", דוגמת המרות מטבע, והעברות בין חשבונות בארץ ובחו"ל שאינן בנכסים מוחשיים. התיקון מתייחס לאופן בו יש לחשב את סכום הפעולה שנעשתה במטבע וירטואלי, ומטיל חובה לציין בדיווחים לרשויות את סוג המטבע שעבר ואת כתובות הארנקים הדיגיטליים של הצדדים לפעולה.

בנוסף כולל הצו "דגלים אדומים" לזיהוי עסקאות חשודות, ובהם שימוש במטבעות אנונימיים, העברת נכסים מכתובות אנונימיות, העברה בסכום העולה על 5,000 ש"ח, ופעילות שקשורה למדינות בסיכון לפעילות מימון טרור, לשחיתות או לפשיעה מאורגנת.

התיקון לצו נעשה בהתאם לגישתו של ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force) בו חברה ישראל, אשר אחראי על פיתוח מדיניות עולמית במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, ועל קידומה. לגישת ה-FATF, אנונימיות בהעברת כספים ותשלומים מהווה גורם סיכון במאבק נגד הלבנת הון, ולכן רגולציה בתחום היא בלתי נמנעת.

התיקון צפוי להעניק לנותני שירות בנכס פיננסי ודאות רגולטורית רבה יותר, שחסרונה בולט נוכח התפתחותו המהירה של שוק המטבעות הווירטואליים והקריפטוגרפיים.

אסדרת תחום הסחר במטבעות הווירטואליים בצו גם צפויה לשפר את יכולתם של גופים הפועלים בתחום להסתייע בשירותיהם של תאגידים בנקאיים "מסורתיים". בכך יקדם התיקון גופים חוץ בנקאיים, כצעד נוסף בדרך להפיכתו של ענף האשראי והשירותים הפיננסיים החוץ בנקאיים למשוכלל, תחרותי והוגן יותר.

לפרטים נוספים ולייעוץ בנושא, ניתן לפנות לעו"ד אביעד לחמנוביץ' ולעו"ד גיא פוקס ממחלקת הבנקאות במשרדנו.

[1] צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשפ"א-2020.

רוצים לדעת עוד?
צרו קשר

שירי מנשה

ראש מחלקת שיווק ופיתוח עסקי

מתן בר-ניר

יועץ תקשורת, OH! PR