תעריפי ארנונה מעודכנים לשנת 2023

1 ינואר, 2023


היום 1.1.2023 נכנסו לתוקף תעריפי הארנונה המעודכנים לשנת 2023. בהתאם לנוסחת "הטייס האוטומטי" הקבועה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, תעריפי הארנונה בשנת 2023 גבוהים ביחס לתעריפי הארנונה מתחילת שנת 2022 ב-1.37%, שהוא "שיעור העדכון" לשנת 2023 כהגדרתו בחוק האמור.

למשלמים בהסדר תשלומים מצפה ירידה בחיוב הארנונה התקופתי הקרוב ביחס לחיוב התקופתי האחרון של שנת 2022, אשר כלל עליות במדד המחירים לצרכן לאורך שנת 2022, שהנן גבוהות משיעור העדכון שנקבע לשנת 2023.

שיעור העדכון מיושם על ידי כל רשות מקומית ביחס לתעריפים החלים בתחומה, כפי שנקבעו בצו הטלת הארנונה שלה.

שיעור העדכון לשנת 2023 (1.37%, כאמור) עשוי להשתנות במהלך השנה הנוכחית, ביחס לכל השנה או חלקה, אם תיזום הממשלה החדשה שינוי בחוק לאור מדיניות שפורסמה לקראת הבחירות ולפיה תוקפא הארנונה כחלק מהמאמצים להפחתת יוקר המחיה.

הארנונה בשנת 2023 לא צפויה לכלול העלאות או הפחתות ביחס לארנונה לשנת 2022 המעודכנת לפי שיעור העדכון הכללי, עקב הימנעותו של שר האוצר היוצא אביגדור ליברמן מלחתום על אישורים חריגים כלשהם בשלהי כהונתו.

רוצים לדעת עוד?
צרו קשר

שירי מנשה

ראש מחלקת שיווק ופיתוח עסקי

מתן בר-ניר

יועץ תקשורת, OH! PR