עמדת בנק ישראל – התפתחויות בתחום התשלומים והארנקים דיגיטליים

20 ינואר, 2022


ביום 11 בינואר 2022 פרסם בנק ישראל את עמדתו בעניין ההתפתחויות בתחום התשלומים, ופעילות הארנקים הדיגיטליים.

הפרסום הוא פרי עבודתה של ועדה פנימית  של בנק ישראל בנושא תשלומים בנייד, בראשות המשנה לנגיד מר אנדרו אביר, והוא מהווה המשך לנייר עמדה שפרסם בנק ישראל בחודש פברואר 2021 בנוגע להפעלת ארנקים דיגיטליים לצורך ביצוע תשלומים בבתי עסק.

בפרסום מתייחס בנק ישראל למידע אשר יוצרים ואוספים הגופים הפיננסיים אודות הלקוח, ומבהיר כי לעמדתו מידע זה שייך ללקוח, ובידיו הזכות להחליט אילו גורמים יחשפו למידע ואילו שימושים יעשו בו.

משכך סבור בנק ישראל כי יש לאפשר לגופים פיננסיים להשתמש במידע שקיבלו בהסכמה של לקוחותיהם, ולשימושים להם הסכימו הלקוחות, והכל בכפוף לדין. בנק ישראל מבהיר כי עמדה זו עקבית עם מאמציו לקדם את רפורמת "הבנקאות הפתוחה" מזה מספר שנים.

לגישת בנק ישראל, מידע שנאסף בשירותי ה-p2p באפליקציות התשלום הבנקאיות נושא ערך תחרותי, בעיקר כאשר הוא מהווה מידע על תשלומים לרכישת מוצרים ושירותים בבתי עסק. עם זאת, נוכח היקפי הפעילות הנמוכים בתשלומים בבתי עסק באמצעות שירותי ה-p2p בהשוואה לאמצעי תשלום אחרים, בחר בנק ישראל שלא להתערב בשוק זה בשלב זה.

בנק ישראל מבהיר שגם השימוש במידע הנאסף במסגרת שירות של גופים המציעים ארנק דיגיטלי תוך טוקניזציה של כרטיסי אשראי שהנפיקו גופים פיננסיים אחרים, כפוף להסכמת הלקוח, אך גם לתנאי ההסכם שיחתם בין מפעיל הארנק הדיגיטלי לבין מנפיק הכרטיס.

נוכח היקף הפעילות השולי של הבנקים המפעילים ארנקים כאמור, בחר בנק ישראל שלא להתערב גם בשוק זה.

בנק ישראל התייחס גם לנושא הקמת מאגר לממשק בין חשבונות תשלום. לגישתו, כדי לשכלל את שוק שירותי ה-p2p (בו התפתח שחקן דומיננטי מאוד – אפליקציית BIT המופעלת על-ידי בנק הפועלים), יש לעודד את השוק ואת השחקנים בו להקים תשתית שתאפשר העברות כספים וביצוע תשלומים בין אפליקציות וחשבונות תשלום מסוגים שונים, כאשר המאגר בבסיס התשתית יקשר בין מספר הטלפון הנייד (או מזהה אחר), לבין פרטי אמצעי התשלום.

בעניין זה מעדכן בנק ישראל שבמקביל לפעילות הוועדה הפנימית שלו, הוקם צוות בין משרדי בהשתתפותו, יחד\ עם משרד האוצר, רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ורשות התחרות, שבוחן לעומק את הסוגיות העולות מהקמת תשתית כאמור.

לפרטים נוספים ולייעוץ בנושאים הנדונים בעמדת בנק ישראל, ניתן לפנות לעו"ד אביעד לחמנוביץ' או עו"ד גיא פוקס ממחלקת הבנקאות במשרדנו.

רוצים לדעת עוד?
צרו קשר

שירי מנשה

ראש מחלקת שיווק ופיתוח עסקי

מתן בר-ניר

יועץ תקשורת, OH! PR