עדכון פרטיות רבעוני – יולי 2023

26 יולי, 2023


ועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה תקנות הגנת פרטיות חדשות בעניין העברת מידע מהאזור הכלכלי האירופי לישראל

הדרישות החדשות ייושמו בגישה מדורגת והן יחולו על מידע אישי שמקורו במדינות האזור הכלכלי האירופי (הכולל את מדינות האיחוד האירופי, איסלנד, נורבגיה וליכטנשטיין) וכן על כל מידע נוסף הכלול באותם מאגרי מידע, לרבות נתונים של אזרחים ישראלים.

התקנות החדשות ידרשו מהבעלים של מאגרי המידע לציית למספר הוראות שמטרתן לשפר את הגנת המידע כדי לעמוד בדרישות ההלימה של ה-GDPR. אלה כוללות חובה להיענות לבקשות למחיקת מידע, מדיניות של צמצום המידע הנשמר, יישום אמצעים לשמירה על דיוק המידע וכן חובת ליידע את נושאי המידע ממדינות האזור הכלכלי האירופי על זכויותיהם בישראל.

ישראל: תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות עובר לקריאות נוספות

ועדת השרים לחקיקה אישרה את החלת "כלל ההמשכיות" לקידום הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 14) לאחר שהתקדמותה נעצרה בעבר עקב פיזור הכנסת.

התיקון, שאושר בהצבעה הראשונה בכנסת ב-2022 ויעבור כעת להצבעה שנייה ושלישית, מרחיב את סמכויות האכיפה של הרשות להגנת הפרטיות, מעדכן עבירות הקשורות למאגרי מידע ומפחית את חובת רישום מאגרי המידע.

הנחיות הרשות להגנת הפרטיות ביחס לעבודה מרחוק

ביום 28.5.2023 פרסמה הרשות להגנת הפרטיות הנחיות שמטרתן להתמודד עם אתגרי הפרטיות הנובעים ממעקב אחר עבודה בהתחברות מרוחקת (מהבית, למשל). הנחיות אלו מדגישות את הצורך בשימוש סביר ומידתי בטכנולוגיה, תוך הסכמה מדעת של העובדים והגנה על פרטיותם.

ההנחיות מצהירות כי ישנן פגיעות משמעותיות בפרטיות העובד והן צריכות להיות מוצדקות ומינימליות, כאשר שיטות הניטור צריכות להתאים למטרת הניטור, וכי אין לאסוף מידע אישי ללא הסכמה.

מומלץ למעסיקים לאזן את אינטרסי הניטור שלהם עם זכויות הפרטיות של העובדים, לשלב אמצעים לשמירה על אבטחת המידע, ולספק מדיניות שקופה לעובדים.

הנחיות הרשות להגנת הפרטיות ביחס למספרי זהות ותעודות זהות

ביום 14.06.2023 פרסמה הרשות להגנת הפרטיות טיוטת הנחיות לגבי עסקים המחייבים את לקוחותיהם לשתף עמם מספרי זהות או צילומים של תעודות הזהות שלהם. ההנחיות קובעות כי על עסקים לבקש מידע הכרחי בלבד, וליידע את לקוחותיהם מראש האם כל המידע המצוי בתעודות הזהות הינו הכרחי למתן השירותים.

באופן דומה, על עסקים לחשוף כל מחויבות חוקית להעברת פרטי תעודות הזהות לצדדים שלישיים. לבעלי תעודות הזהות הזכות להסתיר חלקים לא חיוניים מתוך התעודות, ולעסקים אסור להשתמש בנתונים הללו אלא עבור מתן השירותים המבוקשים בלבד.

על עסקים להשחיר כל מידע שאינו נדרש לשם ביצוע השירות הרצוי גם אם לא הוגשה בקשה על ידי בעל התעודה.

החלטות לגבי מידע אישי ששותף בפומבי

בית המשפט המחוזי דחה תביעה ייצוגית בנושא פרטיות נגד אתר האינטרנט ad.co.il, אשר העתיק את פרסומיהם של התובעים, שפרסמו את דירותיהם להשכרה באתר יד2, ופרסם אותם מחדש במקום אחר. התובעים טענו כי לא נתנו הסכמה לכך שהמידע שלהם יועתק לאתרים אחרים, וכי הדבר מהווה פגיעה בפרטיותם.

בפסיקתו קבע בית המשפט כי בפרסום המודעות הפומבי ויתרו למעשה התובעים על זכותם לפרטיות ביחס למידע האמור. גישה זו עומדת בניגוד לגישת האיחוד האירופי, לפיה עיבוד מידע אישי הינו כפוף ל-GDPR גם כאשר המידע פורסם בפומבי.

למעשה, הרשות הצרפתית להגנת הפרטיות, CNIL, נקטה צעדים נגד תוכנת זיהוי הפנים Clearview AI לאחר שהאחרונה אספה תמונות שפורסמו בפומבי ממגוון אתרים ונתנה ללקוחותיה גישה למאגר המידע. CNIL מצאה כי עיבוד המידע התרחש בלא בסיס חוקי, מה שהביא לקנס בסך 20 מיליון אירו בשנת 2022.

באפריל 2023, Clearview AI נקנסה ב-5.2 מיליון אירו נוספים בגין חוסר יכולת להציג הוכחה כלשהי לציות להוראותיה של CNIL.

ישראל: פסקי דין שניתנו לאחרונה בנוגע לפרטיות במקום העבודה

שני פסקי דין חשובים ניתנו לאחרונה בנושא פרטיות במקום העבודה. פסק הדין הראשון קבע כי למעסיקים מותר להשתמש במצלמות בשטחים ציבוריים הסמוכים למקום העבודה עבור מטרות לגיטימיות, ולמשל לצורך ניטור נוכחות.

במקרה זה, בית המשפט קבע כי השימוש במצלמות הינו כדין לאור התקיימות גורמים כגון מודעות העובדים, נראות המצלמות ופרסום מדיניות מראש. פסק הדין השני התמקד בחוקיות השימוש של מעסיק בהודעות שנמצאו בטלפון נייד שהוחזר על ידי עובדת למעסיק בתום עבודתה, במסגרת הליך משפטי כנגד העובדת.

בית המשפט התייחס למדיניות הפנימית של המעסיק וכן להסכמה שנתנה העובדת למעקב כזה אחר התכתבויותיה, וקבע שהחיפוש בטלפון הנייד על ידי המעסיק פוגע בזכות העובדת לפרטיות ושההודעות לא תוכלנה לשמש כראיה.

אנחנו ממליצים ללקוחותינו לבדוק באופן יזום את הסכמי ההעסקה, מדיניות הפרטיות ומדיניות מצלמות האבטחה שלהם, על מנת להבטיח שהם משרתים נאמנה את מטרותיהם מבחינת אבטחה ופרטיות.

הערה: פרסום זה מוגש כשירות כללי ללקוחות ועמיתים ואינו תחליף לעצה משפטית פרטנית. איננו ממליצים לפעול על פי המידע המובא לעיל ללא קבלת עצה משפטית מגורמים מוסמכים בהסתמך על העובדות והנסיבות הספציפיות של כל מקרה.

למידע נוסף, הנכם מוזמנים לפנות בטלפון 03-6846000, או דרך אתר האינטרנט של ארנון, תדמור-לוי www.arnontl.com, או ישירות במייל:

רוצים לדעת עוד?
צרו קשר

שירי מנשה

ראש מחלקת שיווק ופיתוח עסקי

מתן בר-ניר

יועץ תקשורת, OH! PR