עדכוני פסיקה – דיני מכרזים | 2022

13 פברואר, 2023


שלום לכולם ולכולן,

אנו שמחים להציג סקירת פסיקה זו לרבעון הרביעי לשנת 2022, הכוללת את תמצית פסקי הדין העיקריים המתפרסמים מידי מספר חודשים בתחום דיני המכרזים, כשבסיומה של סקירת כל פסק דין מפורטות תובנות והמלצות שלנו הנגזרות מפסיקה זו.

סקירה זו מיועדת הן למזמינים/ועדות המכרזים הן למתמודדים במכרזים המבקשים להעמיק ידיעותיהם בתחום הנוגע לפעילותם.

תשומת ליבכם להצעתנו לפיה כאשר עסקינן במכרז מקוון, ניתן לשקול יצירת מעין ׳הליך סימולציה׳ אשר יאפשר למציעים המעוניינים בכך לתרגל הגשת הצעה, לתיבה דיגיטלית של ועדת המכרזים. הצעתנו זו מוצעת לאור ריבוי התקלות בנושא זה, כעולה מן הפסיקה בשנה האחרונה. כמו כן, תשומת ליבכם לנוסח הראשוני שהוצע על ידינו, הכלול כנספח מיוחד לסקירת פסיקה זו, אותו ניתן לשקול לשלב במסמכי המכרז המכרז המקוון או כהודעה למציעים במכרז מקוון.

אנו נמשיך לעדכן מעת לעת בפסיקות, תובנות והמלצות.

נשמח לעמוד לרשותכם ולרשותכן לכל שאלה או הבהרה.

בברכה,
עו״ד דורון תמיר ועו״ד עמוס אוסיזון
מחלקת דיני המכרזים, התשתיות והאנרגיה.

הורידו את הקובץ בעמוד זה

רוצים לדעת עוד?
צרו קשר

שירי מנשה

ראש מחלקת שיווק ופיתוח עסקי

מתן בר-ניר

יועץ תקשורת, OH! PR