סגרו חיפוש

כתבו כאן

עו"ד- תכנון ובניה

ליווי משפטי של לקוחות מובילים במשק בסוגיות הקשורות לתחום התכנון והבנייה. ייצוג בועדות התכנון ובועדות ערר, וכן טיפול וליווי לאורך כל שלבי הפרוייקט- פרוייקטים למגורים, מסחר ותעשייה, תשתיות ופרוייקטים לאומיים.