השכלה
2023 אוניברסיטת בר אילן | .B.A רגולציה ומדיניות סביבתית
2023 אוניברסיטת בר אילן | .LL.B

נעה חבר

מגדלי עזריאלי, מנחם בגין 132, תל אביב