תחומי מומחיות

השכלה
2024 אוניברסיטת תל אביב | .LL.B

נמרוד פרינץ

מתמחה
מגדלי עזריאלי, מנחם בגין 132, תל אביב