חיודי פקטר

צוות אדמיניסטרטיבי
מגדלי עזריאלי, מנחם בגין 132, תל אביב