תחומי מומחיות

נסיון מקצועי

הדר עוסקת בתחום דיני המקרקעין ועסקאות הנדל"ן על כל שלביהם – החל משלב הבדיקות המקדמיות הנדרשות, ניהול וליווי המשא ומתן החוזי להתקשרות בעסקת רכישת הזכויות במקרקעין, הסדרת יחסים בין שותפים למקרקעין, התנהלות מול גורמים ממשלתיים ומוניציפליים, דיווחים לרשות המסים תוך עריכת שומה מתאימה ועוד- הכל עד להשלמת רישום הזכויות במקרקעין במרשמים השונים. כמו כן, הדר מעניקה ליווי וייעוץ בתחום מימון עסקאות רכישה וליווי בנקאי בפרויקט של נדל"ן.

במסגרת פועלה בתחום המקרקעין והנדל"ן, הדר מייצגת חברות יזמיות מהגדולות והמובילות במשק בפרויקטים נדלניים מגוונים. בין פרויקטים אלו ניתן למצוא פרויקטים כגון:  פרויקטים של התחדשות עירונית מובילים מסוגם בארץ, המכילים מאות יחידות דיור, החל משלב המו"מ בין עם בעלי הדירות, תוך ליווי כלל היבטי מערך הפרויקט הקורם עור וגידים- היינו, שלב התכנון, שלב המימון, היבטי מיסוי, ניהול חיי הפרויקט, עד למכירת יחידות הדיור החדשות.

בנוסף, במסגרת עבודתה הדר מלווה עסקאות נדל"ן מורכבות, כדוגמת עסקאות רחבות היקף ועסקאות קומבינציה, הכל תוך מתן ייעוץ שוטף אף למערך ההסכמים הנלווים לעסקאות נדל"ן (הסכמי קבלן מבצע, הסכמים למתן שירותי בניה, הסכמי יועצים, הסכמי פיתוח מול הרשויות וכדומה). כל זאת, לצד עבודה שוטפת על הסכמים מסחריים אחרים כגון הסכמים לשכירות מסחרית ועוד.

כמו כן, להדר ניסיון רב בטיפול בעסקאות מיוחדות עם היבטים רגולטוריים כגון: "מחיר למשתכן" (כיום "מחיר מטרה"), פרויקטים לדיור להשכרה (שכירות מפוקחת ארוכת טווח) וכן מכרזי רשות מקרקעי ישראל שונים.

הדר הצטרפה למשרד בשנת 2021.

הדר סיימה את לימודי המשפטים במסלול האקדמי המכללה למנהל בשנת 2015 (כאשר קדמו להם, לימודי תואר ראשון במדעי ההתנהגות במסלול האקדמי המכללה למנהל בשנת אשר נסתיימו בשנת 2011). הדר הוסמכה כעו"ד בישראל בשנת 2016.

ייצוגים נבחרים

  • ייצוג שותפות של שתי חברות נדל"ן מובילות בפרויקט התחדשות עירונית רחב היקף במרכז הארץ אשר נמצא בשלבי ביצוע (מאות יחידות דיור חדשות).
  • ייצוג שותפות של שלוש חברות נדל"ן מובילות בפרויקט התחדשות עירונית רחב היקף במרכז הארץ (מאות יחידות דיור חדשות) אשר נמצא בשלב הביצוע האחרון.
  • ייצוג חברה יזמית מובילה בשני פרויקטים של מחיר למשתכן בני מאות יחידות דיור.
השכלה
2015 המסלול האקדמי המכללה למנהל | LLB
2011 המסלול האקדמי המכללה למנהל | BA (מדעי התנהגות)
הסמכה
2016 ישראל
Hadar Hoch

הדר הוך

עו"ד
מגדלי עזריאלי, מנחם בגין 132, תל אביב
Hadar Hoch