גולן בן-דוד

מחשוב
מגדלי עזריאלי, מנחם בגין 132, תל אביב