תחומי מומחיות

השכלה
2022 אוניברסיטת בר אילן
הסמכה
2024 ישראל
Itamar Brown

איתמר בראון

עו"ד
מגדלי עזריאלי, מנחם בגין 132, תל אביב
Itamar Brown