השכלה
2021 אוניברסיטת תל אביב | .LL.M
2021 אוניברסיטת תל אביב | .LL.B
הסמכה
2023 ישראל
Eyal Rotshild

אייל רוטשילד

עו"ד
מגדלי עזריאלי, מנחם בגין 132, תל אביב
Eyal Rotshild