רישומי הזכויות במקרקעין, רישום בתים משותפים, רישומי פרצלציות, זיקות הנאה, רישומי חכירה, רישומי זכויות וכיו"ב

אורית ברקוביץ'-אזולאי

מנהלת רישומים נדל"ן
מגדלי עזריאלי, מנחם בגין 132, תל אביב