הליכים ייצוגיים ונגזרים

אודות

תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות

למחלקת הליטיגציה בארנון, תדמור-לוי התמחות ייחודית בתחום התובענות הייצוגיות, כולל ניסיון שאין דומה לו בארץ בייצוג תאגידים גדולים המתגוננים בפני תביעות ייצוגיות, בתחומי הבנקאות, ביטוח, ניירות ערך, תקשורת, תעופה ותחבורה, צרכנות ואחריות מוצר, עוולות המוניות, איכות סביבה, מאגרי מידע ופרטיות ועוד.

ייצוג נתבע בהליך ייצוגי מערב היבטים הנוגעים לטענות המשפטיות המהותיות הנטענות בהליך ולפלטפורמה הדיונית המיוחדת של תובענה ייצוגית. ניסיונו של מחלקת הליטיגציה של המשרד בייצוג נתבעים בפלטפורמת הדיון המיוחדת של תובענה ייצוגית עשיר ביותר, ולמיטב ידיעתנו אין לו אח ורע במשק הישראלי.

המשרד היה אחד המשרדים הגדולים הראשונים שעסקו בייצוג נתבעים בתובענות ייצוגיות עוד בשנות ה-90, כאשר תחום זה היה ראשוני וחדשני במשפט הישראלי. לאחר שנים רבות של צבירת ניסיון בתחום זה, אנו מאמינים כי המשרד מוביל עד היום בייצוג נתבעים בתובענות ייצוגיות. עד כה ייצגנו נתבעים במאות רבות של הליכים ייצוגים במגוון רחב ביותר של תחומים, לרבות צרכנות, פרסום, ביטוח, בנקאות, אחריות מוצר, דיני עבודה, דיני הגבלים עסקיים, דיני תקשורת, דיני תעופה, איכות סביבה, דיני חינוך, דיני אינטרנט ועוד. למיטב ידיעתנו ייצגנו במספר הגדול ביותר של הליכים שטופל על-ידי פירמה אחת בישראל.

ניסיוננו ומעמדנו בתחום זה בא לידי ביטוי הן במספר לקוחותינו בתחום זה ומעמדם בשוק, כמו גם בדירוגים הישראליים והבינלאומיים בהם אנו מדורגים בקטגוריית האיכות הגבוהה ביותר מזה שנים רבות. מעמדנו בשוק הוא פועל יוצא של המוניטין שלנו בקרב חברות הנתבעות תדיר בהליכים מסוג זה, כמו גם בקרב המשרדים העוסקים בתחום, לרבות המשרדים המובילים בייצוג תובעים בתובענות ייצוגית, וההכרה של בתי המשפט במומחיות שלנו.

בחלק מן ההליכים הללו אנו מייצגים מספר נתבעים המתחרים זה בזה (בכפוף לכללי האתיקה ולכללי ההגבלים העסקיים הרלוונטיים), עניין שמדגים את האמון והביטחון שמגלים לקוחותינו ביכולותינו וביושרנו המקצועי.

במקביל, מתמחה משרדנו גם בתחום התביעות הנגזרות, שהוא תחום שתפס תאוצה בשנים האחרונות, במיוחד לאחר הקמתה של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב ולאחרונה גם בבית המשפט המחוזי בחיפה. בתחום התביעות הנגזרות מייצגת מחלקת הליטיגציה שלנו הן חברות שמבוקש לפתוח בשמן בהליך של תביעה נגזרת, כמו גם מנהלים ונושאי משרה שמבקשים לתבוע אותם בתביעות כאלה.

בשנים האחרונות ייצגנו חברות מסחריות רבות, לרבות בנקים וחברות ביטוח, בהליכים נגזרים, כמו גם בפני ועדות תביעה בלתי תלויות הפועלות לעיתים בשם החברה לבחינת הבקשה לתביעה נגזרת שהוגשה נגדה.

תחום התביעות הנגזרות ותובענות יצוגיות כלכליות מצריך מומחיות משפטית וכלכלית, שלמחלקת הליטיגציה שלנו יתרון יחסי משמעותי בו, והיכרות מקצועית הדוקה עם המומחים הכלכליים המובילים במתן חוות דעת בהליכים נגזרים וייצוגיים.

תחומי מומחיות

דירוגים