מקרקעין

אודות

מחלקת המקרקעין בארנון, תדמור-לוי היא מהגדולות, המובילות והוותיקות בין משרד עורכי הדין בישראל. מחלקת המקרקעין היא מהמחלקות הגדולות במשרד, ולעורכי הדין והשותפים בה ניסיון עשיר ומומחיות, המאפשרים להם לתת שירות כולל ללקוחות המשרד בכל תחומי המקרקעין, בכל מגוון הנושאים, ובלוחות זמנים מיטביים.

למחלקת דיני מקרקעין ניסיון בייצוג חברות, מוסדות פיננסים, יזמים וקבלנים בפעולות מקרקעין בתחומים של – מגורים, משרדים, מרכזי קניות, מלונאות, דיור מוגן ועוד. המחלקה מטפלת ומלווה עסקאות מקרקעין, רכישה ומכירה של חברות נדל"ן, עסקאות קומבינציה, הסכמי קבלנות, קבוצות רכישה, קבוצות רוכשים, התחדשות עירונית לסוגיה, וכל עסקה ופעילות נדל"ן, פשוטה או מורכבת, בקרקעות פרטיות ובקרקעות מינהל.

מחלקת המקרקעין מנוסה בייצוג כל אחד מן הצדדים: חברות גדולות וקטנות, יזמים, מוסדות פיננסים, בעלי נכסים, תושבי חוץ, קונים ומוכרים, שוכרים ומשכירים.

עם לקוחות המשרד נמנות חברות בין-לאומיות וישראליות, חברות השקעה, חברות בנייה, בנקים ישראליים וזרים, חברות יזמוּת ויזמים פרטיים, וגם יחידים.

המשרד מייצג חברות מהמובילות והגדולות במשק, ומטפל ומלווה חלק נכבד מהפרויקטים ומהעסקאות הגדולים בתחום דיני מקרקעין בישראל.

מחלקת המקרקעין מלווה לקוחות בכל שלבי העסקאות: בדיקת נאותות, גיבוש מבנה עסקה ובחינה של שיקולי מס, ליווי כל שלבי העסקה, ליווי משפטי להליכי תכנון כולל כתיבה של תכניות בנין עיר, ליווי הבניה וההתקשרות עם מתכננים מבצעים, ליווי השיווק – מכירה או השכרה.

הליווי כולל גם ליווי בהליכים ליטיגטורים – יצוג בועדות תכנון, בועדות ערר, הליכים לגבי היטל השבחה, והליכים משפטיים בבית משפט או בבוררות.

לפי הענין נעשה היצוג ביחד עם מחלקות אחרות במשרד – מחלקת שוק ההון, מחלקת המיסים, ליטיגציה, ועוד.

מימון נדל"ן

מחלקת המקרקעין מתמחה בעסקאות מימון ובהיבטי מימון של עסקאות.

השותפים ועורכי הדין במחלקת המקרקעין במשרד מלווים עסקאות מימון מגוונות ומורכבות, הכוללות העמדת אשראי מסוגים שונים (לרבות אשראי כספי וערבויות חוק מכר ואחרות), ומייצגים הן גופים פיננסיים המממנים עסקאות, לרבות בנקים, חברות ביטוח וגופים פיננסים אחרים, והן (במקרים אחרים) יזמים וחברות שמקבלים מימון.

מחלקת המקרקעין מלווה (בשיתוף פעולה עם מחלקת שוק ההון במשרד) את היבטי המקרקעין הכרוכים בעסקאות סינדיקציה בין גורמים מממנים ובעסקאות  מימון המבוצעות בשוק ההון, כדוגמת עסקאות איגוח נכסים.

התחדשות עירונית

חלקים נרחבים ממדינת ישראל מבוססים על תכנון "ישן" שאינו מנצל באופן מיטבי את המרחב העירוני. רבים מהמבנים ישנים ורעועים, ואינם עמידים באירועים חיצוניים כדוגמת רעידות אדמה.

בין היתר מסיבות אלה תהליכי ההתחדשות העירונית נעשו שכיחים מאוד בעשור האחרון. מיזמי התחדשות עירונית הם מנוע צמיחה מרכזי בשוק הנדל"ן בישראל.

עורכי הדין והשותפים במחלקת המקרקעין מלווים מאות מיזמי התחדשות עירונית, מכל הסוגים ומכל ה"זוויות" של עולם דיני מקרקעין. החל במיזמי חיזוק ותוספות בנייה "קטנים" של דירות בודדות, ועד מיזמי ענק הכוללים הריסת מאות יחידות ובניית מאות ואף אלפי דירות חדשות תחתן.

מחלקת המקרקעין ליוותה ומלווה את כל הגורמים הפועלים בתחום – חברות נדל"ן, חברות ממשלתיות לדיור ציבורי, יזמים, קבלנים, גופים פיננסיים ועוד.

הניסיון שנצבר במחלקת המקרקעין וההיכרות וההבנה של האינטרסים הכלכליים והמשפטיים של הגורמים הפועלים, מאפשרים לסייע באיתור פתרונות מדויקים ויצירתיים ללקוחות.

דירוגים