איכות הסביבה וקיימות

אודות

ארנון, תדמור-לוי מתגאה בפרקטיקת איכות הסביבה מהמובילות בישראל. אנו פועלים בכל תחומי המשפט הנוגעים לאיכות הסביבה ומעניקים ייעוץ וליווי משפטי ללקוחות מובילים מהמגזר הפרטי, העסקי והממשלתי הפעילים בתחומי האנרגיה ואנרגיה מתחדשת, גז, מים, ביוב, התפלה, טיפול בפסולת ועוד. בנוסף, אנו מלווים חברות מובילות במשק בייעוץ רגולטורי וייצוג במקרי הצורך.

כמו כן, אנו מעניקים ייעוץ בתחומי המשפט הסביבתי וניהול סיכונים לגופים פיננסיים גדולים ומלווה סגירות פיננסיות בפרויקטים בתחומי הסביבה, התשתיות והאנרגיה. למחלקה ניסיון רחב בליווי גופים פרטיים וציבוריים בניסוח והגשה למכרזים העוסקים בתחומי סביבה, גז, אנרגיה נקיה ומתחדשת ועוד.

ליווי חברות ועסקאות

צוות מחלקת איכות הסביבה מייעץ באופן שוטף ללקוחות המשרד בפעילות השוטפת ובתכנון עסקאותיהם בכל תחומי דיני איכות הסביבה והשלכות סביבתיות. כמו כן, המחלקה מסייעת בהערכת ומזעור חבויות סביבתיות אשר עשויות להתעורר בעסקאות כגון מיזוגים ורכישות, נדל"ן, תכנון ובניה ועסקאות מסחריות אחרות.

אנו מלווים את לקוחולתינו במסגרת בדיקות נאותות, בחינת סוגיות רגישות ומורכבות הטומנות בחובן השלכות בתחום איכות הסביבה, זיהוי וחלוקת סיכונים בעסקאות וליווי גיוסי הון וסגירות פיננסיות.

מומחיות הצוות כוללת ייעוץ שוטף לחברות בהערכת נזקים סביבתיים בעתיד ובמזעור נזקים קיימים. נוסף על כך, אנו מלווים את לקוחותינו בהיערכות לעמידה בדרישות הרגולטור בתחומי איכות הסביבה השונים, לרבות בכל הקשור לחובות מחזור והשלכת פסולת.

רגולציה בתחום איכות הסביבה, הבטיחות והגהות

צוות מחלקת איכות הסביבה במשרד מייעץ באופן שוטף בתחום הרגולציה הסביבתית המתחדשת ומתעדכנת באופן רציף. המחלקה מסיעת ומלווה את לקוחות המשרד בעמידה בדרישות רגולטוריות, הליכי קבלת רישיונות, בדיקות נאותות לקראת עסקאות מיזוג ורכישה ובהתנהלות מול הרשויות השונות ומול המשרד להגנת הסביבה.

פרויקטים

אנו מייעצים ללקוחות במגזר הפרטי והעסקי בפרויקטים בתחום התשתיות והאנרגיה, בהליכי מכרזים, בתחום הציות הרגולטורי, בעסקאות ובליטיגציה, כולל ליווי לקוחותינו הישראלים והזרים בפעולותיהם בנושאי ציות לדיני הגנת הסביבה.

המשרד מייצג לקוחות המנהלים כמה מן הפרויקטים הגדולים והמובילים בישראל בתחום האנרגיה הסולארית, אנרגיה מתחדשת, חיפושי גז ימיים, תחבורה ציבורית נקיה, פינוי וטיפול בפסולת, טיהור מים ותחומים נוספים.

ביטוח ונזיקין

למשרד פרקטיקה ענפה של ייצוג חברות גדולות ותאגידים רב־לאומיים בתביעות איכות הסביבה ובתחום העוולות הנזיקיות ובהיבטי ביטוח. המשרד מייצג בתחומים אלו מגוון רחב של לקוחות, בהם גופים מסחריים וכלכליים מהגדולים במשק הישראלי, תאגידים, חברות ביטוח מובילות בארץ ובחו"ל ויחידים.

למשרד ניסיון רב בייצוג חברות ביטוח ישראליות וזרות, הן כתובעות והן כנתבעות, בתביעות משפטיות המתנהלות בבתי משפט ובבוררויות בכל הנוגע לנזקי איכות סביבה. כמו כן, הניסיון הרב בתחום הביטוח והנזיקין מתבטא בייצוג תאגידים גדולים בתביעות סביבתיות רחבות היקף, העומדות בליבם של דיונים ציבוריים דוגמת תביעות הקישון, רמת חובב והשריפה ביערות הכרמל.

דירוגים