השכלה
2023 אוניברסיטת בר אילן | .LL.B

רועי פוכטונגר

מתמחה
מגדלי עזריאלי, מנחם בגין 132, תל אביב