תחומי מומחיות

השכלה
2022 אוניברסיטת רייכמן | .M.A ממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה
2022 אוניברסיטת רייכמן | .LL.B
Hadar Beck

הדר בק

מתמחה
מגדלי עזריאלי, מנחם בגין 132, תל אביב
Hadar Beck