שוק ההון

אודות

הנפקות

הנפקת ניירות ערך לציבור או רישומם למסחר בבורסה הם אבני דרך משמעותיות בחייה של חברה. תחום ניירות הערך מאופיין ברגולציה רבה ומסועפת, ודורש ידע מעמיק ועדכני בכל עת. למשרד ארנון, תדמור-לוי מומחיות בתחום ניירות הערך על כל גווניו ומורכבותו. המשרד היה שותף בשורת הנפקות ארוכה של מניות ואגרות חוב בבורסה בתל אביב ובבורסות בארה"ב, בהונג קונג ובאירופה. המשרד פיתח מומחיות ייחודית בליווי הנפקות דואליות ובעלות מבנה מורכב וחדשני, כגון פיצול (Spin-off) וארגון מחדש (Restructuring).

במהלך השנים צברנו ידע וניסיון רבים בייצוג החברות המנפיקות עצמן, ואנו מסייעים להן בכתיבת התשקיף, בייצוג בעלי מניות בחברה המנפיקה המוכרים מניות במסגרת ההנפקה. במקרים אחרים אנו מייצגים את חתמי ההנפקה. המשרד מספק ללקוחות רבים, שהם חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בת"א או בבורסות בחו"ל, ייעוץ מקיף וליווי שוטף בכל הנוגע לדיווחים השוטפים שעל חברות ציבוריות להגיש, לניהול מגעים מול הרשות לניירות ערך והבורסה הרלוונטיים להם, וכן ייעוץ שוטף בכל הנוגע לממשל תאגידי נאות וקיום דיני ניירות ערך ודיני החברות.

הנפקות חו"ל

באמצעות רשת ענפה של קשרים חובקי עולם עם משרדי עו"ד בחו"ל מספק המשרד ללקוחותיו פתרונות כוללים, גמישים ותואמים לכל סוגיה המתעוררת בהקשרים של הנפקות ושל חיי החברה הציבורית לאחר ההנפקה, בין אם בישראל ובין אם מחוצה לה. מלבד חברות הנסחרות בבורסה לני"ע בת"א ו-Nasdaq, מייצג המשרד גם חברות הנסחרות ומנפיקות בבורסת ה-AIM הלונדונית, בבורסה של הונג קונג וב-ASX האוסטרלית.

שירותי שוקי הון

עורכי הדין שלנו רכשו מומחיות מעמיקה בתחום רגולציית שוק ההון, על ידי שנים רבות של עבודה מעמיקה עם הרשות לניירות ערך ופעילות אינטנסיבית עם פרקטיקות שוק הון מקבילות. אנו מאמינים שניסיוננו הרב מאפשר לנו לבנות עבור לקוחותינו תכניות ציות ״best practice״ בכל הקשור לרגולציית שוק ההון ולספק ייעוץ מקיף לנותני שירותים בתחום, כולל ברוקרים, סוחרים, יועצי השקעות ומנהלי תיקי השקעות. אנו מייעצים דרך קבע לנותני שירותי שוק ההון הבולטים ביותר במשק הישראלי, כמו גם לבנקים ומוסדות פיננסיים זרים המבקשים לספק שירותים אלו ללקוחות ישראלים.

תובענות נגזרות וייצוגיות בתחומי תאגידים וניירות ערך

מחלקת הליטיגציה של המשרד היא בעלת מומחיות בייצוג בתביעות נגזרות וייצוגיות בתחומי דיני החברות וניירות הערך. תביעות מסוג זה הולכות ונעשות נפוצות בשנים האחרונות, כאשר בעלי מניות מיעוט משתמשים בכלי התביעה הנגזרת ומגישים תביעה בשם החברה נגד צד שלישי. תביעות בדיני חברות וניירות ערך הן מסובכות ומורכבות, והמשרד פיתח מומחיות בטיפול בהן במקרים שונים משני צדי המתרס, הן בצד המתגונן והן בצד התובע. צוותי העבודה הרב־תחומיים של המשרד מאפשרים ללוות ולייצג מגוון רב של לקוחות בתפקידים שונים – דירקטוריון, בעלי מניות, בעל השליטה ומחזיקי אגרות חוב.

אלגו-טריידינג

המאה ה־21 הביאה עמה שינויים משמעותיים ומרתקים בשוק ההון. אם בעבר קומות המסחר בבורסות ברחבי העולם שימשו כ"מרכזי עצבים" של המערכת הפיננסית שבהן ברוקרים נפגשים כדי לקנות ולמכור מניות, הרי שכיום חלק ניכר מהמסחר בבורסה הוא אלגוריתמי, דבר המאפשר מסחר בעשרות ובמאות אלפי מניות בפרקי זמן של מילי־שניות, קרוב למהירות האור. מלבד מסחר גרידא, החלו אלגוריתמים אלו להחליף גם את המשקיע או את היועץ עצמם. תחום זה זכה לשם אלגוטריידינג (Algotrading), או High Frequency Trading (HFT). פעילות ממוחשבת ואוטומטית כזו מעוררת נושאים משפטיים רבים.

המשרד עומד בחזית הטכנולוגית־משפטית, ומספק פתרונות משפטיים ללקוחותיו ממגוון היבטי המסחר – החל בחברות שניירות הערך שלהן מונפקים ונסחרים בידי אלגוריתמים סוחרים ואלגוריתמים משקיעים, ובלקוחות המפתחים יכולות אלגוריתמיות ונדרשים לייעוץ כדי לעמוד בדרישות החוק והרגולציה המתפתחים, וכלה בלקוחות המשקיעים בניירות ערך, שלהם אנו מייעצים בדבר הפחתת סיכונים בעולם של מסחר באמצעות אלגוריתמים, ועוד.

דירוגים